Προσθήκη ορόφων σε κτήριο, Νέος Κόσμος
27 Οκτωβρίου, 2019

Ανακαίνιση Οδοντιατρείου, Κηφισιά


Έτος κατασκευής :
2021

Στοιχεία μελετητών :
Μαρία Ζώγαλη