Ανακαίνιση WC, Κηφισιά


Έτος κατασκευής :
2021

Στοιχεία μελετητών :
Μαρία Ζώγαλη