Προσθήκη ορόφων σε κτήριο, Νέος Κόσμος
27 Οκτωβρίου, 2019

Διαμόρφωση δικηγορικού γραφείου, Αθήνα


Έτος κατασκευής :
2020

Στοιχεία μελετητών :
Μαρία Ζώγαλη