Φωτοβολταϊκό πάρκο, Ορχομενός Βοιωτίας


Έτος / Διάρκεια κατασκευής :

Στοιχεία μελετητών :