Φωτοβολταϊκό πάρκο, Ν.Φλωρίνης


Έτος / Διάρκεια κατασκευής :

Στοιχεία μελετητών :