Προσθήκη ορόφων σε κτήριο, Νέος Κόσμος
27 Οκτωβρίου, 2019

Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου κατοικίας, Άλιμος


Έτος κατασκευής :
2020

Στοιχεία μελετητών :
Μαρία Ζώγαλη