Φωτοβολταϊκό πάρκο, Ορχομενός Βοιωτίας
12 Νοεμβρίου, 2019

Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου κατοικίας, Άλιμος


Έτος κατασκευής :
2020

Στοιχεία μελετητών :
Μαρία Ζώγαλη