Φωτοβολταϊκό πάρκο, Ασπρόπυργος Αττικής


Έτος / Διάρκεια κατασκευής :

Στοιχεία μελετητών :