Επισκευή όψεων εμπορικού κέντρου, Πλατεία Θρακομακεδόνων


Έτος κατασκευής :

Στοιχεία μελετητών :