Γραφείο Προέδρου ναυτιλιακής εταιρίας στο Π.Φάληρο
12 Νοεμβρίου, 2019

Κατάστημα OMEGA Gaming Center, Άλιμος


Έτος κατασκευής :
2016

Στοιχεία μελετητών :
Νίκος Ανδριανόπουλος