Γραφείο Προέδρου ναυτιλιακής εταιρίας στο Π.Φάληρο
12 Νοεμβρίου, 2019

Κέντρο σπουδών, Αθήνα


Έτος κατασκευής :
2015

Στοιχεία μελετητών :
Μαρία Ζώγαλη