Γραφείο Προέδρου ναυτιλιακής εταιρίας στο Π.Φάληρο
12 Νοεμβρίου, 2019

Κέντρο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Κολωνάκι


Έτος κατασκευής :
2017

Στοιχεία μελετητών :
Stavropoulou Architects