Γραφείο Προέδρου ναυτιλιακής εταιρίας στο Π.Φάληρο
12 Νοεμβρίου, 2019

Διαμόρφωση χώρου γραφείων, Σεράφειο Δήμου Αθηνών


Έτος κατασκευής :
2018

Στοιχεία μελετητών :
Stavropoulou Architects