Ανακαίνιση WC, Κηφισιά
3 Αυγούστου, 2021
Kέντρο σπουδών, Αθήνας
9 Νοεμβρίου, 2019

Γραφείο Προέδρου Ναυτιλιακής εταιρίας, Π.Φάληρο


Έτος κατασκευής :
2011

Στοιχεία μελετητών :
Ντέμη Μελισσηνού