Ανακαίνιση Οδοντιατρείου, Ηλιούπολη
9 Ιουλίου, 2020
Ανακαίνιση ιατρείου, Περιοχή President
9 Ιανουαρίου, 2020

Γραφείο Προέδρου Ναυτιλιακής εταιρίας, Π.Φάληρο


Έτος κατασκευής :
2011

Στοιχεία μελετητών :
Ντέμη Μελισσηνού