Ανακαίνιση Οδοντιατρείου, Ηλιούπολη
9 Ιουλίου, 2020
Ανακαίνιση χώρων υγιεινής, the Mall Athens
12 Νοεμβρίου, 2019

Γραφείο Προέδρου Ναυτιλιακής εταιρίας, Π.Φάληρο


Έτος κατασκευής :
2011

Στοιχεία μελετητών :
Ντέμη Μελισσηνού