Ανακαίνιση Οδοντιατρείου, Ηλιούπολη
9 Ιουλίου, 2020
Διαμόρφωση χώρου γραφείων, Σεράφειο Δήμου Αθηνών
28 Οκτωβρίου, 2019

Γραφείο Προέδρου Ναυτιλιακής εταιρίας, Π.Φάληρο


Έτος κατασκευής :
2011

Στοιχεία μελετητών :
Ντέμη Μελισσηνού