Ανακαίνιση Οδοντιατρείου, Ηλιούπολη
9 Ιουλίου, 2020
Kατάστημα Bagel Bar, Νέα Ερυθραία
11 Νοεμβρίου, 2019

Γραφείο Προέδρου Ναυτιλιακής εταιρίας, Π.Φάληρο


Έτος κατασκευής :
2011

Στοιχεία μελετητών :
Ντέμη Μελισσηνού