Ανακαίνιση ιατρείου, Περιοχή President


Έτος κατασκευής :
2011

Στοιχεία μελετητών :
Τζένη Τσουλάκου