Γραφείο Προέδρου ναυτιλιακής εταιρίας στο Π.Φάληρο
12 Νοεμβρίου, 2019

Ανακαίνιση ιατρείου, Περιοχή President


Έτος κατασκευής :
2011

Στοιχεία μελετητών :
Τζένη Τσουλάκου