Προσθήκη ορόφων σε κτήριο, Νέος Κόσμος
27 Οκτωβρίου, 2019

Ανακαίνιση διαμερίσματος, Πεντέλη

Έτος κατασκευής :
2016

Στοιχεία μελετητών :
2K constructions