Προσθήκη ορόφων σε κτήριο, Νέος Κόσμος
27 Οκτωβρίου, 2019

Ανακαίνιση διαμερίσματος, περιοχή Hilton


Έτος / Διάρκεια κατασκευής :

Στοιχεία μελετητών :