Προσθήκη ορόφων σε κτήριο, Νέος Κόσμος
27 Οκτωβρίου, 2019

Ανακαίνιση διαμερίσματος, Γλυφάδα


Έτος κατασκευής :
2014

Στοιχεία μελετητών :
Μαρία Ζώγαλη