Ανακαίνιση διαμερίσματος, Νέο Ηράκλειο
23 Μαρτίου, 2022

Προσθήκη ορόφου σε κτήριο, Βοτανικός


Έτος κατασκευής :
2014

Στοιχεία μελετητών :
Δημιουργική