Κατοικία στον Μαραθώνα
22 Νοεμβρίου, 2019
Ανακαίνιση διαμερίσματος, Καρέας
12 Νοεμβρίου, 2019

Ανακαίνιση διαμερίσματος, Νέο Ηράκλειο


Έτος κατασκευής :
2021

Στοιχεία μελετητών :
Κατερίνα Πέτρου