Γραφείο Προέδρου ναυτιλιακής εταιρίας στο Π.Φάληρο
12 Νοεμβρίου, 2019

Ανακαίνιση γραφείων ναυτιλιακής εταιρίας, Γλυφάδα


Έτος κατασκευής :
2014

Στοιχεία μελετητών :
Νίνη Φιλίνη