Κατασκευή νέας εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη


Έτος κατασκευής :

2023


Στοιχεία μελετητών :
Μαρία Ζώγαλη