Κατασκευή νέας εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη


Έτος κατασκευής :
2022

Στοιχεία μελετητών :
Μαρία Ζώγαλη