Προσθήκη ορόφων σε κτήριο, Νέος Κόσμος
27 Οκτωβρίου, 2019

Ανακαίνιση διαμερίσματος, Καρέας


Έτος κατασκευής :
2012

Στοιχεία μελετητών :
Γιούλα Λάμπρου