Γραφείο Προέδρου ναυτιλιακής εταιρίας στο Π.Φάληρο

Έτος κατασκευής: 2011

Mελέτη εσωτερικού χώρου:  Ντέμη Μελισσηνού

Συνεργαζόμενη εταιρία : ΤΕΧΝΙΜΑ Α.Ε