Κατάστημα οπτικών "Ζαμάνος" στο Περιστέρι

Έτος κατασκευής: 2009

Ανακατασκευή παλαιού τριορόφου κτίσματος για την στέγαση της έκθεσης οπτικών καθώς και των γραφείων της εταιρίας "Ζαμάνος" στο Περιστέρι.

Aρχιτεκτονική μελέτη :