Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων "Lexus"

Έτος κατασκευής: 2008

Ανακατασκευή χώρου έκθεσης με υπόγειο για την στέγαση της έκθεσης αυτοκινήτων Lexus επί της Λεωφ.Βουλιαγμένης 517 στην Ηλιούπολη.

Συνεργαζόμενες τεχνικές εταιρείες: Katsaros EE