Ανακαινίσεις κατοικιών - διαμερισμάτων έπειτα από αρχιτεκτονική πρόταση.