2Κconstructions

H τεχνική εταιρία "constructions" λειτουργεί από το 2008 και δραστηριοποιείται στον τομέα μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής επαγγελματικών χώρων και κατοικιών. H εταιρία μας απαρτίζεται από μια ομάδα έμπειρων μηχανικών και συνεργατών οι οποίοι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε κάθε ειδική κατασκευή ενώ, παράλληλα εγγυώνται για την ποιότητα, την ταχύτητα, την εύλογη οικονομική διαχείριση του έργου καθώς και την βιοκλιματική αρχιτεκτονική του χώρου σας. Η ομάδα μας χαρακτηρίζεται για την πολύχρονη εμπειρία στον κλάδο των κατασκευών και την ενημέρωσή της γύρω από νέα σύγχρονα δομικά υλικά, τεχνικές φωτισμού και διακοσμητικά μέσα. Η εταιρία μας δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες του να γνωρίσουν τον χώρο τους σε τρισδιάστατη κλίμακα πριν την εκπόνηση του έργου.

Τέλος, η εταιρία μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της διαδικασίας για την τακτοποίηση αυθαιρεσιών δόμησης.